top of page

The Lancet vill se kraftigt minskad köttkonsumtion


Författarna går igenom av forskare framtagna förslag för att begränsa köttkonsumtion, inklusive att beskatta kött, se över subventioner till köttproduktion och ändra konsumtionsvanor. De understryker att dessa åtgärder behöver sättas in snarast för vår planet och vår hälsa.

Länk till ledarsidan finns här.

Editorial. We need to talk about meat. Lancet. 2018;11:2237.

#hälsa #kött #köttkonsumtion #miljö

bottom of page