top of page
Cancer

Påverkas cancerrisk av matval?

Svaret på denna fråga är ett entydigt ja. Det råder stor enighet bland expertorganisationer att ett hälsosammare ätande minskar risk för cancer.

Vad ska man äta för att minska cancerrisk?

Expertorganisationer som Världscancerfonden och WHO rekommenderar en mer växtbaserad kost för att förebygga cancer.

 

Mer oprocessad mat från växtriket som frukt, grönsaker, fullkorn, baljväxter, nötter, frön och bär. Mindre tomma kalorier som socker och vitt mjöl. Mindre animaliska produkter, i synnerhet bör vi minska på rött kött och minimera charkvaror. 

Hur mycket cancer kan förebyggas av ändrade matvanor?

WHO skriver att 30-50 procent av all cancer kan förebyggas av en ändrad livsstil (se här). Cancerfonden i Sverige släppte nyligen en rapport där de kom fram till en liknande siffra. Maten ansåg man låg bakom 2,6 procent av cancerinsjuknandet i Sverige (se här). 


Dessa siffror bygger dock på en extrem försiktighet och man har i dessa uträkningar valt att utesluta en stor mängd av tillgängliga data. Bland forskare inom nutritionsepidemiologi har det i mer än 40 år varit vedertaget att endast matval kan förebygga 30-35 procent av cancer i vår del av världen (se här). Ytterligare 10-20 procent tillkommer om vi räknar med den övervikt som ohälsosamt ätande orsakar (se här). Totalt alltså 40-55 procent.

 

Dessa data stämmer även med långtidsuppföljningar av randomiserade studier där människor lottas till att äta hälsosammare eller att följas som vanligt (se här och här).

Kan ändrad kost påverka risk för återfall i cancer?

Om man drabbats av cancer och fått botande behandling, lönar det sig att äta hälsosammare? Sannolikt ja, men det vetenskapliga stödet för detta är svagt och det går heller inte att säga hur mycket återfallsrisken minskar.

 

Det finns två stora randomiserade koststudier på kvinnor efter bröstcancerdiagnos. I den ena (WHEL) fick kvinnorna råd att äta mer grönsaker och i den andra (WINS) fick de råd att minska mängden fett i maten. Båda studierna har visat viss minskning för återfall.

vegetables-1085063_1280.jpg

Världscancerfondens råd till canceröverlevare är, trots den begränsade data som finns, att följa samma råd som för att förebygga primär cancer (se här). För bröstcanceröverlevare gör man tillägget att det kan vara gynnsamt att öka mängden soja och fibrer i maten (se här).

Kan en koständring ändra förloppet vid spridd, obotlig cancer?

Detta område är ännu mindre utforskat. Det går därför inte att säga något i frågan om maten kan påverka cancerns förlopp. Dessutom kan både sjukdomen och de behandlingar som ges minska aptiten.

 

Personer med en aktiv cancer får därför ofta råd att välja de livsmedel man lättast får i sig och som är kaloritäta och lägga mindre vikt vid matens hälsoeffekter.

 

För den som har svårt att äta till följd av sin sjukdom är det viktigt att följa anvisningar från sin dietist.    

pulses-4760706_1280.jpg
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för att du följer oss!

bottom of page