top of page
Diabetes

Påverkas både diabetes typ 1 och 2 av matval?

Diabetes typ 1 beror på att immunförsvaret har angripit och förstört de celler i bukspottskörteln som producerar insulin. Då behöver man tillföra kroppen insulin med sprutor. En koständring kan inte återskapa dessa celler. En person som har diabetes typ 1 måste därför ta insulin resten av livet och en koständring kan inte ändra på det. I bästa fall kan en hälsosam kost minska den dos insulin som behövs. 

 

Vid diabetes typ 2 är effekterna av olika livsmedel mycket större. Diabetes typ 2 uppstår genom insulinresistens och kaloriöverskott. Båda dessa faktorer är direkt kopplade till vad vi äter. 

Vad ska man äta för att motverka diabetes?

2023 publicerade expertorganisationen European Association for the Study of Diabetes (EASD) evidensbaserade kostråd (se här) för att förebygga och behandla diabetes. Både för dem som drabbats och för dem som önskar minska sin risk för diabetes lyfts sex livsmedel framför andra som vi bör äta mer av; fullkorn, grönsaker, frukt, baljväxter, nötter och frön.

Hur stor skillnad gör långtgående kostskiften vid diabetes typ 2?

Att maximera oprocessade livsmedel från växtriket – de som lyfts av EASD – och utesluta eller minimera andra livsmedel har en mycket stor effekt vid diabetes typ 2. I princip blir majoriteten botade från sin sjukdom. Dessa kostskiften har i studier visat sig, i kombination med lättare motion, kunna få över 70 procent att sluta med sin tablettbehandling och nästan 40 procent att sluta med sitt insulin, efter bara tre veckor (se här). Hos personer som enbart ändrar kosten kan 87 procent sluta med, eller minska dosen av, sin tablettbehandling efter bara en vecka (se här).

Kan långtgående kostskiften påverka senkomplikationer av diabetes typ 2?

New Yorks nuvarande (2024) borgmästare heter Eric Adams. I sin bok Healthy at Last (se här) beskriver han hur han fick sin diabetes typ 2 att gå tillbaka helt genom ett långgående kostskiftet. Han hade även drabbats av synnedsättning och känselnedsättning i händer och fötter. Hans läkare sa till honom att dessa besvär bara skulle förvärras och med tiden medföra blindhet och amputering av fingrar och tår. Efter att Eric lade om kosten till enbart oprocessad mat från växtriket (whole foods plant based diet) kunde han notera, att hans syn var helt felfri inom tre veckor och inom tre månader hade känselnedsättningen i händer och fötter försvunnit. 


De sistnämnda komplikationerna har studerats vetenskapligt. Forskare lät 21 patienter med diabetes typ 2 vistas på ett hälsohem där de åt en helt växtbaserad kost och även motionerade lätt. Samtliga hade skador på nerverna till följd av sin diabetes (diabetesneuropati) till den grad att de beskrev “skarpa, brännande smärtor” i händer och fötter. Man kunde notera att majoriteten (17 av 21) av patienterna beskrev “total smärtfrihet” inom 4-16 dagar. Vi talar här alltså om åratal, kanske årtionden av lidande, som är över inom loppet av dagar efter ett långtgående kostskifte (se här).

vegetables-1085063_1280.jpg
pulses-4760706_1280.jpg
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för att du följer oss!

bottom of page