top of page

Rött kött och chark ökar risk för hjärtsjukdom


Man fann att 50 gram charkvaror respektive rött kött ökade risken för hjärtkärlsjukdom med 18% respektive 9%. En typisk portion är 115-170 gram.

Författarna anser att den ökade risken beror på ökat intag av mättat fett, trimethylamin-N-oxid (TMAO) och natrium i kött. Dessa ämnen är kopplade till ökad inflammation, högt blodtryck och andra riskfaktorer för hjärtsjukdom. Dessa fynd stödjer allmänna kostråd att begränsa köttintag för att förebygga hjärtsjukdom.

Länk till studien finns här.

Papier K, Knuppel A, Syam N, Jebb SA, Key TJ. Meat consumption and risk of ischemic heart disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. Published online July 20, 2021. doi: 10.1080/10408398.2021.1949575

#chark #hjärtkärlsjukdom #kött

bottom of page