top of page

Rött kött och ägg ökar risk för hjärtkärlsjukdom


Ägg och kött ökar inte bara kolesterolnivåerna i blodet utan leder till andra skadliga processer som ökar inflammation genom flera mekanismer. Denna ökade inflammation ökar sedan risk för hjärtkärlsjukdom och andra sjukdomar. Rött kött och äggula innehåller metaboliter som är kopplade till diabetes typ 2, stroke, hjärtinfarkt och förtida död av hjärtsjukdom.

Författarna rekommenderar växtbaserade kostmönster framför sådana som innehåller kött och ägg för att minska risk för sjukdom och för att gynna miljön.

Länk till ledartexten finns här.

Spence JD, Srichaikul KK, Jenkins DJA. Cardiovascular harm from egg yolk and meat: more than just cholesterol and saturated fat. J Am Heart Assoc. 2021:e017066. doi: 10.1161/JAHA.120.017066

#ägg #hjärtkärlsjukdom #kött

bottom of page