top of page

Mandlar i stället för bullar minskar bukfetma


chiapudding

Forskarna lottade 48 individer med högt kolesterol att äta antingen en kolesterolsänkande kost med tillägg av 42 gram mandlar dagligen i sex veckor eller samma kost där mandlarna ersattes av en slät bulle bakad med smör (kontroll). Kosterna och tilläggen (mandlar eller bulle) innehöll lika mycket kalorier.

Under kostperioden med mandlar uppvisades lägre dåligt kolesterol (LDL) än under perioden med bullar. Vidare sågs en minskning av det goda kolesterolet (HDL) under kostperioden med bullar. Man såg också minskad fettmängd runt buken och runt benen under perioden med mandlar, utan att någon skillnad i vikt uppmättes mellan de båda perioderna.

Forskarnas slutsats var att mandlar i kosten i stället för släta bullar är ett effektivt sätt att förebygga riskfaktorer för hjärtsjukdom och andra metabola sjukdomar relaterade till blodfettstörningar och bukfetma (t ex diabetes).

Länk till studien finns här.

Claire E. Berryman, PhD; Sheila G. West, PhD; Jennifer A. Fleming, MS, RD; Peter L. Bordi, PhD; Penny M. Kris-Etherton, PhD, RD. Effects of Daily Almond Consumption on Cardiometabolic Risk and Abdominal Adiposity in Healthy Adults With Elevated LDL-Cholesterol: A Randomized Controlled Trial. J Am Heart Assoc. 2015;4:e000993 doi: 10.1161/JAHA.114.000993

Foto: Tissi Ors

#mandlar #hjärtkärlsjukdom #bukfetma #övervikt #växtbaseradkost #blodfetter #kolesterol

bottom of page