top of page

Hälsofördelar med vegetarisk och vegansk kost


Människor som väljer en vegetarisk eller vegansk kost uppvisar lägre risk för flera kroniska sjukdomar. Detta enligt en sammanfattande artikel av forskare vid Oxford-universitetet som publicerats i tidskriften Proceedings of the Nutrition Society. Artikeln sammanfattar resultat från ett symposium som hölls under The Nutrition Society Summer Meeting 2015 i Nottingham.

Författarna har sammanfattat resultaten från stora tvärsnittsstudier och prospektiva kohortstudier gjorda i västvärlden med hög andel vegetarianer.

Vegetarianer har lägre förekomst av övervikt och fetma och lägre risk för hjärtsjukdom än icke-vegetarianer. För stroke är data något osäkra. För cancer finns det viss evidens att risken för all sammantagen cancer är lägre hos vegetarianer men viss osäkerhet råder när specifika cancerformer analyseras separat. Vegetarianer har också visat sig ha lägre risk för diabetes, divertikulos och grå starr.

Forskarnas slutsats är att vegetarianers långsiktiga hälsa är god och för flera sjukdomar och hälsoproblem faller de bättre ut än jämförbara blandkostare.

Länk till artikeln finns här.

Paul N. Appleby and Timothy J. Key, The long-term health of vegetarians and vegans. Conference on ‘The future of animal products in the human diet: health and environmental concerns’ Symposium 3: Alternatives to meat, The Nutrition Society Summer Meeting 2015, University of Nottingham, Nottingham. 6–9 July 2015. Proceedings of the Nutrition Society 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0029665115004334

Comments


bottom of page