top of page

Betaglukaner från havre sänker kolesterol


Man fann att mer än 3 gram betaglukaner från havre per dag i kosten minskar LDL-kolesterol med 0,25 mmol/l och totalt kolesterol med 0,30 mmol/l. Ett lägre kolesterol innebär minskad risk för åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom.

Länk till studien finns här.

Whitehead A, Beck EJ, Tosh S, Wolever TM. Cholesterol-lowering effects of oat β-glucan: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2014 Dec;100(6):1413-21. doi: 10.3945/ajcn.114.086108. Epub 2014 Oct 15.

#hjärtkärlsjukdom #LDL #betaglukaner #kolesterol #havre

bottom of page