top of page

Bättre mental hälsa hos veganer


Veganer uppger mindre stress och oro än blandkostare. Detta enligt en studie som publicerats denna vecka i tidskriften Nutritional Neuroscience.

Forskarna samlade in data om kostintag hos 283 veganer, 109 lakto-ovo-vegeterianer och 228 blandkostare. Förekomst av stress och oro mättes med Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21).

Man fann signifikant mindre förekomst av stress och oro hos veganer jämfört med blandkostare. Hos män sågs skillnad endast avseende oro och hos kvinnor endast avseende stress. Hos män sågs även mindre oro vid högre intag av frukt och grönt och hos kvinnor minskad stress vid minskat intag av sötsaker.

Länk till studien finns här.

Bonnie Beezhold; Cynthia Radnitz; Amy Rinne1; Julie DiMatteo, Vegans report less stress and anxiety than omnivores, Nutritional Neuroscience. 2014 nov, DOI: http://dx.doi.org/10.1179/1476830514Y.0000000164

Comments


bottom of page