top of page

Vårt köttätande orsakar pandemier


Både jakt, produktion av naturbeteskött och kött från djurfabriker skapar förutsättningar för pandemier genom att det ökar exponeringen mellan vilda djur, boskap och människor.

75% av alla infektionssjukdomar sprids till människor från djur och 50% kommer från jordbrukssektorn. De största pandemierna i modern tid som COVID-19, SARS, svininfluensan, fågelinfluensan kan alla spåras till mänsklig konsumtion av djur.

Ingen enda pandemi i mänsklighetens historia kan spåras tillbaka till växter eller växtbaserade livsmedel. Därför kommer framtida risk för pandemier minska ju mer vi ersätter mat från djurriket med mat från växtriket.

Pandemier och andra zoonotiska sjukdomar skapar gigantiska kostnader som betalas av skattemedel. Återkommande diskuteras en miljöskatt på rött kött för att kompensera för de miljöskador produktionen orsakar. Forskarna föreslår att vi även bör överväga en ”zoonotisk” skatt på kött för att kompensera för de skador produktionen orsakar samhällen genom zoonoser och pandemier. En sådan skulle riktas framförallt mot griskött och fågelkött som är de största drivarna av zoonoser.

Vidare föreslår forskarna fler åtgärder för minskad köttkonsumtion som nudging, informationskampanjer och att tydligare inkludera växtbaserad kost i officiella kostråd.

Länk till artikeln finns här.

Espinosa, R., Tago, D. & Treich, N. Infectious Diseases and Meat Production. Environ Resource Econ (2020).

#corona #covid19 #kött #pandemier

bottom of page