top of page

Växtbaserad kost gynnsamt vid prostatacancer


Forskarna fann totalt 32 publikationer som värderat förekomst och förlopp av prostatacancer i relation till att äta en växtbaserad kost.


Man fann att majoriteten av studierna visade en minskad risk för att drabbas av prostatacancer hos personer som ätit en växtbaserad kost samt att män som drabbats av prostatacancer får ett mer gynnsamt förlopp om de ändrar kost till växtbaserat. Studier på helt växtbaserad/vegansk kost visade konsekvent gynnsam effekt. Ingen studie visade ökad risk för prostatacancer med en växtbaserad kost. Dessutom konstaterades att växtbaserad kost kan förbättra hjärtkärlhälsa och livskvalitet.


Författarna anser att män bör informeras om dessa fördelar med ett växtbaserad kostskifte, liksom förbättringar i allmän hälsa.


Länk till studien finns här


Gupta, N., Patel, H.D., Taylor, J. et al. Systematic review of the impact of a plant-based diet on prostate cancer incidence and outcomes. Prostate Cancer Prostatic Dis 25, 444–452 (2022)


Comments


bottom of page