top of page

Soja är inte hormonstörande


En vida spridd föreställning om soja är att det på olika sätt kan störa hormoner hos människor när vi äter det. En stor grupp forskare har gått igenom litteraturen och funnit att denna föreställning saknar vetenskapligt stöd och endast är en myt.

Oron att växtöstrogener i soja som isoflavoner inte skulle vara säker för människor kommer från djurstudier som inte är representativa för människans biologi. Forskarna gick igenom 417 studier som värderat hur isoflavoner påverkar människor.

Man fann att isoflavoner varken påverkar sköldkörtel, östrogennivåer, ägglossning hos kvinnor eller spermienivåer hos män. Inga negativa effekter på barn har beskrivits.

Dessa resultat tyder på att varken isoflavoner eller soja bör klassificeras som hormonstörande eller negativa för hälsan. Soja har tvärtom ett samband med minskad risk för bröst- och prostatacancer.

Länk till studien finns här. Läs mer om soja på vår hemsida här.

Messina M, Mejia SB, Cassidy A, et al. Neither soyfoods nor isoflavones warrant classification as endocrine disruptors: a technical review of the observational and clinical data. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;1-57.

bottom of page