top of page

Mer mat från växtriket associerat med lägre risk för KOL


Forskarna följde 73 228 kvinnliga sjuksköterskor från 1984 till 2000 and 47 026 män från 1986 till 1998 och dessa fyllde i frågeformulär om sin kost vartannat år.

Man fann att de som hade högst följsamhet till AHEI 2010 hade 33 procent lägre risk att drabbas av KOL än de som hade lägst följsamhet, även när man justerade för rökning och andra riskfaktorer.

Forskarnas slutsats är att främjandet av hälsosamt ätande, liksom minskad rökning bör prioriteras i förebyggande av KOL.

Länk till studien finns här.

Raphaëlle Varraso, Stephanie E Chiuve, Teresa T Fung, R Graham Barr, Frank B Hu, Walter C Willett, Carlos A Camargo. Alternate Healthy Eating Index 2010 and risk of chronic obstructive pulmonary disease among US women and men: prospective study. BMJ 2015; 350 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h286 (Published 03 February 2015) Cite this as: BMJ 2015;350:h286

#KOL #kost #växtbaseradkost #växtriket

bottom of page