top of page

Frukt kan skydda mot demens


I en ny studie från Kina ingick 1 324 personer över 55 år. Forskarna samlade in data om kostvanor och analyserade resultat från psykologiska tester och demensformulär.

De som åt mindre frukt hade 4 gånger högre risk för demens. Övriga faktorer som ökade risk var tidigare stroke, kortlivade föräldrar och låg grad av motion.

Att frukt kan skydda mot demens och försämrad kognitiv funktion är i linje med tidigare forskning. En klass av fytokemikalier som kallas flavonoider anses kunna vara betydelsefull (se här, här, här och här).

Ett generellt hälsosamt kostmönster med mycket frukt, grönt och fibrer och mindre kött, socker och vitt mjöl har i tidigare studier visat en minskad risk för demens mellan 40 och 90 procent (se här, här och här).

Chong-Juan Weia, Yan Chengb, Yun Zhanga, Feng Suna, Wei-san Zhanga, Ming-yi Zhanga. Risk factors for dementia in highly educated elderly people in Tianjin, China. Clinical Neurology and Neurosurgery. 18 April 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.clineuro.2014.04.004

Comments


bottom of page