top of page

Fiskdiet främjar inte hjärthälsa


Kost med högt intag av fisk främjar inte hjärthälsa och kan även öka risk för hjärtsjukdom enligt en ny studie i Canadian Journal of Cardiology.

Forskarna gick igenom tio olika studier som analyserat kost och hälsa hos eskimåer och inuiter på Grönland och i Nordamerika. De fann att eskimåer på Grönland hade lika mycket hjärtsjukdom, en dubbelt så hög risk för förtida död och en tio år kortare livslängd jämfört med icke-eskimåer. Inuiter i Nordamerika hade lika hög eller högre förekomst av hjärtsjukdom, jämfört med befolkningen i övrigt.

Författarna drar slutsatsen att en så kallad ”Eskimå-kost” bestående av stor mängd fet fisk tidigare blivit felbedömd som hälsosam för hjärtat och att den snarare bör betraktas som farlig.

Hela studien finns här.

Fodor GJ, Helis E, Yazdekhasti N, Vohnout B. ”Fishing” for the origins of the ”Eskimos and heart disease” story. Facts or wishful thinking? A review. Can J Cardiol. 2014. In press.

Kommentarer


bottom of page