top of page

Äta fisk – risker mot nytta


salmon-1107404_640

Enligt forskarna antyder många studier att det kan skydda hälsan att äta fisk. Men befolkningsstudier som värderar olika kostmönster visar att fiskätare uppvisar sämre riskfaktorer för sjukdom än personer som äter växtbaserade kostmönster utan fisk. Vidare står fisk för 67% av vårt intag av miljögiftet PCB (19% från mjölkprodukter och 9% från kött) och fisk är vår största källa till kvicksilver.

Den ökande efterfrågan på fisk har redan idag lett till en stor skada på havets biologiska mångfald.

Forskarna efterlyser en omvärdering av förhållandet mellan risk och nytta med vår konsumtion av fisk.

Länk till studien finns här.

Rizzo, Gianluca, Baroni, Luciana, Health and ecological implications of fish consumption: A deeper insight. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, vol. Preprint, no. Preprint, pp. 1-14, 2016

#fisk #kvicksilver #miljögifter #pcb

bottom of page