top of page

Vegetarisk kost förbättrar fysisk kondition


Personer som lottats till att äta en vegetarisk kost i 12 veckor förbättrar sin fysiska kondition. Samma förbättring ses inte hos deltagare som lottats till att äta en hälsosam blandkost. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna lottade 74 deltagare med diabetes typ 2 att antingen äta en vegetarisk kost eller att äta en hälsosam blandkost enligt European Association for the Study of Diabetes (EASD) under 12 veckor. Den vegetariska kosten bestod av hela vegetabilier som fullkorn, baljväxter, grönsaker, frukt och nötter. Animaliska livsmedel begränsades till lätta mejeriprodukter motsvarande max ett litet glas lättmjölk per dag. Kosten beräknades innehålla 500 kcal mindre än vad deltagarna normalt åt. Under studieperioden motionerade deltagarna regelbundet med stöd av studiepersonal.

Deltagarnas fysiska kondition mättas vid start och i slutet av studieperioden. Man fann att de som lottats till den vegetariska gruppen förbättrade sin maximala kondition (Watt max) med 21% och maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) ökade med 12%. Ingen signifikant förbättring sågs i gruppen som åt blandkost för dessa två variabler. Viloenergiförbrukningen (REE) minskade i gruppen som åt blandkost med förblev oförändrad i gruppen som åt vegetariskt.

Forskarnas slutsats är att dessa data tyder på att vegetarisk kost förbättrar fysisk kondition mer effektivt än blandkost.

Forskarna har tidigare publicerat fler data från denna studie där de noterade förbättrad insulinkänslighet, mindre bukfetma och mindre oxidativ stress i den vegetariska gruppen.

Länk till studien finns här.

Länk till den tidigare publikationen finns här.

Jiri Veleba, Martin Matoulek, Martin Hill, Terezie Pelikanova and Hana Kahleova, “A Vegetarian vs. Conventional Hypocaloric Diet: The Effect on Physical Fitness in Response to Aerobic Exercise in Patients with Type 2 Diabetes.” A Parallel Randomized Study. Nutrients 2016, 8(11), 671

Kahleova H, Matoulek M, Malinska H, Oliyarnik O, Kazdova L, Neskudla T, Skoch A, Hajek M, Hill M, Kahle M, Pelikanova T. Vegetarian diet improves insulin resistance and oxidative stress markers more than conventional diet in subjects with Type 2 diabetes. Diabet Med. 2011 May;28(5):549-59.

留言


bottom of page