top of page

Vegansk kost näringsriktig för gravida och barn – Guide till vårdgivare


En handfull fallrapporter har beskrivit undernäring av barn som fått vegansk kost. Samtliga dessa fall har berott på att moder och/eller barn inte intagit vitamin B-12 från tillskott eller berikade livsmedel. Forskarna understryker därför att tillskott av vitamin B-12 är obligatoriskt för alla som äter en vegansk kost.

Solexponering av huden kan förse oss med tillräckligt med vitamin D men det kräver god solexponering året runt. För de flesta europeiska länder krävs därför D-vitamin-tillskott, framförallt till barn.

Tillskott av långa omega-3-fettsyror (algolja) till vuxna veganer anses inte nödvändigt. Däremot bör gravida och ammande veganska kvinnor samt barn från 6 mån till 3 år inta tillskott av långa omega-3-fettsyror eftersom de under denna period i livet har ett ökat behov.

Vidare understryker forskare vikten av att man känner till näringsrika livsmedel och hur dessa bäst tillreds för optimalt upptag av näring.

Länk till guiden finns här. Livsmedelsverket har också information om vegansk mat till barn här. Världens största yrkesorganisation av dietister och nutritionister samstämmer i att en vegansk kost är näringsriktig i alla livets skeden (se här).

Baroni, L.; Goggi, S.; Battaglino, R.; Berveglieri, M.; Fasan, I.; Filippin, D.; Griffith, P.; Rizzo, G.; Tomasini, C.; Tosatti, M.A.; Battino, M.A. Vegan Nutrition for Mothers and Children: Practical Tools for Healthcare Providers. Nutrients 2019, 11, 5.

#barn #gravid #vegan #veganskkost

bottom of page