top of page

Stärkt samband mellan mjölk och prostatacancer


Ytterligare en studie har påvisat ett samband mellan konsumtion av mjölkprodukter och risk för prostatacancer. Resultaten har publicerats i tidskriften Cancer Medicine. Forskarna följde mer än 26 000 deltagare i Japan Collaborative Cohort Study under 20 år. Matintag registrerades liksom nyinsjuknande i prostatacancer.

Man fann att de som som drack mest mjölk uppvisade 37% ökad risk för prostatacancer jämfört med dem som drack minst.

En metaanalys från 2016 som sammanvägt 11 studier har tidigare funnit att de som konsumerat mest mjölk uppvisade 43% ökad risk att dö av prostatacancer jämfört med dem som generellt undviker mjölkprodukter.

Ytterligare en metaanalys från 2015 som sammanvägt 32 studier fann ett tydligt samband mellan flera olika mejeriprodukter och ökad risk att drabbas av prostatacancer. 

Länk till studien finns här

Länk till de tidigare metaanalyserna finns här och här

Mikami K, Ozasa K, Miki T, et al. Dairy products and the risk of developing prostate cancer: A large-scale cohort study (JACC Study) in Japan. Cancer Med. Published online October 4, 2021. doi: 10.1002/cam4.4233

Lu W, Chen H, Niu Y, Wu H, Xia D, Wu Y. Dairy products intake and cancer mortality risk: a meta-analysis of 11 population-based cohort studies. Nutrition Journal. 2016;15(1):91-102. doi: 10.1186/s12937-016-0210-9

Aune et al, Dairy products, calcium, and prostate cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 101, Issue 1, January 2015, Pages 87–117

Comments


bottom of page