top of page

Samband mellan kost och risk för hypotyreos?

Höga blodfetter, specifikt triglycerider, kan öka risk för bristande sköldkörtelfunktion (hypotyreos). Detta enligt en ny studie som publicerats i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Forskarna mätte triglycerider och insjuknande i hypotyreos hos 24 100 deltagare i REACTION-studien (the Risk Evaluation of Cancer in Chinese Diabetic Individuals study).

De som hade höga triglycerider hade 35% ökad risk för hypotyreos. Risken ökade till att som mest fördubblas när triglyceridnivåer var högre än 1,99 mmol/L. Eftersom förhöjda triglycerider i blodet ofta har ett samband med ohälsosam kost påvisar denna studie en möjlighet att förebygga hypotyreos med hälsosammare kost.

Länk till studien finns här.

Zhao M, Tang X, Yang T, et al. Lipotoxicity, a potential risk factor for the increasing prevalence of subclinical hypothyroidism? J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:1887-1894.

Comments


bottom of page