top of page

Rött kött och chark ökar risk för kronisk sjukdom


Rött kött och chark ökar risk för hjärtsjukdom, cancer och andra kroniska sjukdomar. Detta enligt en svensk litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Journal of Internal Medicine. Man har undersökt sambandet mellan sjukdomsrisk och konsumtion av kött i sex kohortstudier.

Man fann att konsumtion av 100 gram kött per dag ökade risk för stroke, bröstcancer, död i hjärtsjukdom, tjocktarmscancer och avancerad prostatacancer med 11, 15, 17 och 19%.

Konsumtion av 50 gram charkvaror ökade risk för tjocktarmscancer, bukspottkörtelcancer, död i hjärtsjukdom och diabetes med 18, 19, 24 och 32%.

Möjliga mekanismer för dessa samband är höga nivåer av hemjärn, kolesterol, mättat fett, nitrat, nitrit och natrium som finns i rött kött och charkvaror. Artikelns slutsats är att konsumtion av rött kött och chark har ett samband med kronisk sjukdom och förtida död. På grund av att kött skadar både vår hälsa och miljö bör en minskad konsumtion understrykas i nationella kostrekommendationer.

Länk till publikationen finns här.

Wolk A. Potential health hazards of eating red meat. J Intern Med. Published online September 6, 2016.

Commentaires


bottom of page