top of page

Ny studie: En mer växtbaserad kost minskar risken för att prostatacancer förvärras


Nu har det kommit ännu en studie som visar att det finns fördelar med att äta växtbaserat om man drabbats av prostatacancer. Forskarna följde 2062 män i USA som fått diagnosen icke-metastaserad prostatacancer. Männen fyllde i enkäter om sin kost och livsstil mellan 2004 och 2016.


Resultaten visade att den femtedel av männen som åt mest växtbaserad mat hade 47 procent lägre risk att deras cancer skulle förvärras jämfört med den femtedel som åt minst växtbaserad mat. Bland män med allvarligare cancer (hög Gleason-grad) minskade risken för att cancern skulle bli värre med 55 procent för de som åt mest hälsosam växtbaserad mat.


Sammanfattningsvis tyder studien på att äta mer växtbaserad mat efter att ha fått diagnosen prostatacancer kan minska risken för progress av sjukdomen. Forskarna rekommenderar att patienter med prostatacancer kan få kostråd för att äta bättre och må bättre.


Även tidigare studier har visat på ett mer gynnsamt förlopp för de prostatacancerpatienter som ändrar kost till mer växtbaserat, såväl som en minskad risk att drabbas av denna cancerform hos män som ätit en mer växtbaserad kost. Av de animaliska livsmedlen är det särskilt mejeriprodukter och i synnerhet standardmjölk,  som pekats ut som en faktor som ökar risken att få prostatacancer.


Länk till den nya studien finns här.


Med ditt stöd når vi ut till fler! All vår verksamhet finansieras av gåvor och bidrag. Bli medlem eller donera här.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comments


bottom of page