top of page

Mjölkprodukter kopplade till förtida död


Personer med en hög konsumtion av mjölkprodukter uppvisar ökad risk för förtida död, jämfört med lågkonsumenter av mjölkprodukter. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften British Medical Journal.

Forskare vid Harvarduniversitetet följde 217 755 deltagare i studierna Nurses´ Health Study, Nurses’ Health Study II och Health Professionals Follow-up Study. Man registrerade deras matintag och hälsa under 32 år.

Man fann att de som hade högst konsumtion av mjölkprodukter hade högst risk för förtida död och högst risk för att dö av hjärtinfarkt.

Vidare fann man att de som ersatte mjölkprodukter med baljväxter (bönor, linser, ärtor, tofu), nötter eller fullkorn hade minskad risk för förtida död. Men när mjölkprodukter ersattes med rött kött och charkvaror så ökade risken. Att ersätta kött med mjölkprodukter kan förklara varför vissa studier uppvisar minskad risk för förtida död med ökad konsumtion av mjölkprodukter. Det mest hälsofrämjande verkar vara att utesluta både kött och mjölkprodukter.

2014 och 2017 publicerades svenska studier som visade samma samband mellan högre konsumtion av mjölk och ökad dödlighet och i den ena även ökad risk för benbrott. Referat till studien från 2014 finns på vår hemsida här.

Länk till studien finns här. Länk till de svenska studierna finns här och här.

Ding M, Li J, Qi L, et al. Associations of dairy intake with risk of mortality in women and men: three prospective cohort studies. BMJ. 2019;27:367:l6204.

Comments


bottom of page