top of page

Minska fett i kosten bränner mer kroppsfett än att minska kolhydrater


Heather Kennedy

Att minska fettandelen i kosten ledde till en 68% högre fettförbränning än att minska kolhydratandelen. Man såg även att totala mängden kroppsfett minskade mer när fettandelen i kosten minskades jämfört med när kolhydratmängden minskades.

Dessa resultat indikerar att det kan vara lättare att upprätthålla en hälsosam vikt genom att äta en högkolhydratkost än att äta en lågkolhydratkost.

Länk till studien finns här.

Hall KD, Bemis T, Brychta R, et al. Calorie for calorie, dietary fat restriction results in more body fat loss than carbohydrate restriction in people with obesity. Cel Metab. Published online August 13, 2015.

Fotograf: Heather Kennedy

#lågkolhydratkost #lchf #viktnedgång

bottom of page