top of page

Helt växtbaserad (vegansk) kost lindrar symptom vid artros


Forskarna lottade 40 patienter med artros till antingen kontroll eller till intervention att få råd att äta en helt växtbaserad kost under 6 veckor. 37 fullgjorde studien. Efter 6 veckor uppvisade interventionsgruppen signifikant ökad energi och vitalitet, bättre fysisk funktionsförmåga och mindre smärtor.

Studien visar att en helt växtbaserad kost kan förbättra självuppskattade mätningar av funktionsstatus hos patienter med artros.

Länk till studien finns här.

Chelsea M. Clinton, Shanley O’Brien, Junwen Law, Colleen M. Renier, and Mary R. Wendt. Whole-Foods, Plant-Based Diet Alleviates the Symptoms of Osteoarthritis. Arthritis Volume 2015, Article ID 708152, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/708152

#smärta #växtbaseradkost #vegansk #veganskkost #artros

bottom of page