top of page

Helt växtbaserad kost bäst för att sänka blodfetter och blodtryck

Att välja en kost bestående av enbart hela vegetabilier verkar ge bättre resultat i att sänka blodtryck och blodfetter jämfört med mer modesta kostråd. Detta enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Healthcare.

Forskarna lät 35 friska personer ändra sin kost under 21 dagar enligt tre olika modeller. En grupp (DF) uppmanades äta enbart hela vegetabilier och helt utesluta alla animaliska livsmedel och processade produkter som socker och vitt mjöl. Forskarna valde Danielsfasta som modell för dessa kostråd. De andra två grupperna fick samma råd men ena gruppen fick lägga till kött och lättmjölk till kosten och den andra fick lägga till processade livsmedel.

Gruppen som enbart åt hela vegetabilier (DF) uppgav en ökad självupplevd mental och fysisk hälsa. Vidare sänkte de sitt malondialdehyd med 25% (vilket innebär minskad oxidativ stress) och sänkte sitt insulin med 33%. Slutligen sågs en sänkning i blodtryck med 7 mmHg och en sänkning i totalt kolesterol och LDL-kolesterol med 20%.

Gruppen som lade till kött och lättmjölk sänkte ovan nämnda blodfetter med endast 10% och blodtryck med endast 5 mmHg och inga andra förbättringar. Gruppen som lade till processade livsmedel sänkte sitt blodtryck med 5 mmHg som enda förbättring.

Länk till studien finns här.

Richard J. Bloomer, Trint A. Gunnels and John Henry M. Schriefer, Comparison of a Restricted and Unrestricted Vegan Diet Plan with a Restricted Omnivorous Diet Plan on Health-Specific Measures. Healthcare 2015, 3, 544-555; doi:10.3390/healthcare3030544

Comments


bottom of page