top of page

Diabetes typ 2 reverseras av växtbaserad kost


Två nyligen publicerade studier har bekräftat tidigare forskning att långtgående koständringar får diabetes typ 2 att gå tillbaka helt. I studierna uppmanas deltagarna maximera mängden oprocessade livsmedel från växtriket (frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, nötter, frön och bär) och utesluta eller minimera andra livsmedel.


I den ena studien av indiska forskare deltog 2500 patienter i ett program under ett år där de utöver långtgående koständringar även uppmanades motionera lätt och minska stress. 30 procent uppvisade remission med normala blodprover trots att de slutat med sin diabetesmedicinering.


Länk till denna studie finns här.


I den andra studien följde forskarna 59 patienter med diabetes typ 2 som endast ändrade sin kost till växtbaserad. 22 (37 procent) deltagare uppvisade remission.


Länk till den studien finns här.


Studier på patienter som vistas på hälsohem (där följsamheten till kosten är högre) och äter en växtbaserad kost visar att över 70 procent av patienter med tablettbehandlad diabetes typ 2 går i remission. (se här)


Studier som lottar mellan långtgående, växtbaserad kostråd och mer modesta kostråd visar genomgående vinster med växtbaserade kostregimer (se här och här)


Dessa data har lett till att expertpaneler idag lyfter oprocessade livsmedel från växtriket som mest effektiva för att förebygga och reversersa diabetes typ 2. (se här och här).


Tripathi P, Kadam N, Sharma B, et al. Effectiveness of an intensive lifestyle modification program on type 2 diabetes remission in Indian population. Diabetes. 2023;72(Supplement_1):1790–PUB. 


Barnard R J et al, Diet and exercise in the treatment of NIDDM. The need for early emphasis, Diabetes Care. 1994 Dec;17(12):1469-72.


Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJ, et al. A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009;89(5):1588S-1596S. 


Hanick C, Peterson CM, Sabaté J, et al. 551-P: Effects of a plant-based intensive lifestyle intervention in adults with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Diabetes. 2022;71(1):551–P.


Reynolds A; The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes. Diabetologia. Published online April 17, 2023.


Rosenfeld RM, Kelly JH, Agarwal M, et al. Dietary interventions to treat type 2 diabetes in adults with a goal of remission: an expert consensus statement from the American College of Lifestyle Medicine. Am J Lifestyle Med. Published online May 18, 2022.


Comments


bottom of page