top of page

Vegetarisk kost minskar risk för diabetes typ 2


Man fann att de som följde en vegetarisk kost hade 35% minskad risk för diabetes typ 2, jämfört med icke-vegetarianer. Forskarna noterade vidare en 53% minskad risk för diabetes typ 2 hos deltagare som bytt från en icke-vegetarisk till vegetarisk kost.

Växtbaserade koster ökar intag av fiber och magnesium genom fullkorn, grönsaker och sojaprodukter, vilket har ett samband förbättrad insulinkänslighet.

Forskarna rekommenderar växtbaserad kost som en del av livsstilsintervention för att minska risken för kronisk sjukdom.

Länk till studien finns här.

Chiu THT, Pan WH, Lin MN, Lin CL. Vegetarian diet, change in dietary patterns, and diabetes risk: a prospective study. Nutr Diabetes. Published online March 9, 2018.

#diabetes #vegetariskkost

bottom of page