top of page

Vegansk kost är bäst för miljön


Två studier har nyligen bekräftat att vi bör välja så mycket mat från växtriket som möjligt för att minimera belastning på miljö och klimat


Forskare vid Oxforduniversitetet analyserade hur miljöbelastning skiljer sig åt för beroende på hur vi äter. Man använde data från 55 504 personer som var antingen veganer, vegetarianer, fisk-ätare eller köttätare.


Man fann att veganerna var de som belastade miljön minst. Jämfört med köttätare gav deras matkonsumtion upphov till 75 procent mindre växthusgasutsläpp, 75 procent mindre landanvändning, 54 procent mindre vattenanvändning, 73 procent mindre övergödning och 76 procent mindre förlust av biologisk mångfald.


Forskarna noterar att det föreligger skillnader i hur ett livsmedel påverkar miljön beroende på var och hur det produceras. Trots detta är det uppenbart att animaliska livsmedel skadar miljön mest och en minskad konsumtion är därför nödvändig.


Länk till denna studie finns här.


Italienska forskare har även analyserat miljöpåverkan av medelhavskost (Mediterranean diet), en växtbaserad kostregim med små mängder (10,6 kaloriprocent) animaliska produkter. Man jämförde denna kostregim med vegansk kost.


Man fann att den veganska kosten belastade miljön 44 procent mindre än medelhavskost.


Forskarnas slutsats är att resultaten stödjer ståndpunkten att även små till måttliga mängder animaliska produkter i maten har konsekventa effekter på miljön och att minimera dem har signifikant ekologisk effekt.


Länk till denna studie finns här.

Scarborough P, Clark M, Cobiac L, et al. Vegans, vegetarians, fish-eaters and meat-eaters in the UK show discrepant environmental impacts. Nat Food. 2023;4:565-574.


Filippin D, Sarni AR, Rizzo G, Baroni L. Environmental impact of two plant-based, isocaloric and isoproteic diets: the vegan diet vs. the Mediterranean diet. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(5):3797.

Comments


bottom of page