top of page

Rapport från AT-stämman


Från vänster: Linda Lindström, Clas-Olof Kronogård, Pawline Olofsson och David Stenholtz

30-31 mars deltog Läkare för framtiden med en monter på AT-stämman på Münchenbryggeriet i Stockholm. Närvarade gjorde Linda Lindström, Clas-Olof Kronogård, Pawline Olofsson och David Stenholtz.


AT-stämman är ett årligt event för läkare under AT (allmäntjänstgöring) som är mycket populärt. I år blev de 650 platserna snabbt uppbokade. Från morgon till kväll bjuder programmet på föreläsningar inom främst internmedicin, kirurgi, psykiatri och ortopedi. Tyvärr berörde ingen av föreläsningarna nutrition eller kostvetenskap. Som tur var kunde Läkare för framtiden fylla detta tomrum.


Vår monter var mycket välbesökt och intresset var stort för vår verksamhet. Många uttryckte missnöje med att kunskapen om matens effekt på hälsan har ett alltför litet utrymme på läkarlinjen. Vi delade ut mängder med broschyrer, flyers och sålde åtskilliga exemplar av David Stenholtz nya bok Kostens kraft. Några önskade bli aktiva i föreningen vilket vi ser fram emot!


Vårt deltagande var möjligt tack vare de medlemsavgifter och donationer vi får in. Stort tack till alla er som bidragit! Fortsätt stöd oss så att denna verksamhet kan bibehållas och utökas!


bottom of page