top of page

Fyra sätt barns hälsa gynnas av vegansk kost


Forskning visar entydigt att en helt växtbaserad (vegansk) kost minskar människors risk att drabbas av övervikt, hjärtsjukdomar, cancer och flera andra sjukdomar. Men ett nytt lagförslag i Italien argumenterar för att barn utsätts för en hälsorisk om deras kost inte innehåller animaliska produkter. Vetenskapen visar något helt annat.

En vegansk kost (med B12-tillskott) är väl lämpad under människolivets alla faser, inkluderat barn- och ungdomsåren. Barn som äter en ändamålsenlig vegansk kost växer inte bara upp friska och starka, men risken minskar också att de senare i livet drabbas av övervikt, höga koletrolvärden, hypertension, hjärtkärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Fyra fakta som visar att en vegansk kost stödjer hälsa hos barn:

1. Oberoende expertpaneler och livsmedelsmyndigheter över hela världen bekräftar att vegansk kost är ändamålsenligt under livets alla stadier. American Dietetic Association (ADA) har uttalat att vegansk kost med tillskott av B12 är ”appropriate for all stages of the life cycle, including infancy, childhood, and adolescence.” dvs ”lämplig för alla livsstadier inklusive spädbarnsålader, barndom och under tonåren”. ADA refererar bland annat till forskningsresultat från studier som visar att människor som följer vegetarisk diet har lägre nivåer av kolestrol, lägre blodtryck, samt i mindre grad drabbas av hjärtkärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Academy of Pediatrics i USA instämmer: “Well-planned vegetarian and vegan eating patterns are healthy for infants and toddlers.” dvs ”Välplanerade vegetariska och veganska kostmönster är hälsosamma för nyfödda och spädbarn.”

2. De allra flesta barn underkonsumerar i oroande stor utsträckning frukt och grönsaker Det är inte animaliska livsmedel som det finns för lite av i barns mat utan frukt, grönsaker, fullkornsprodukter och andra vegetabiliska livsmedel som ger skydd mot många av de sjukdomar människor drabbas av, inklusive hjärtsjukdom. I USA äter ett genomsnittligt barn bara en portion frukt och en portion grönsaker per dag (totalt fem portioner per dag rekommenderas av SLV, red anm). Samtidigt äter en majoritet av barn för mycket mättat fett vilket leder till kärlförfettning. Mättat fett återfinns i första hand i mjölkprodukter och kött. 9 av 10 barn äter för mycket salt.

3. Befintliga matvanor har gjort att många barn redan har förhöjd risk för hjärtkärlsjukdomar En nyligen publicerad studie visade att 40% av barn i åldern 6 till 11 redan har höga kolesterol-nivåer. Likaså har högt blodtryck blivit alltmer vanligt bland barn. I USA såväl som i Italien är ett av tre barn överviktigt, vilket också är en riskfaktor för att senare drabbas av hjärtkärlsjukdomar, riskfaktorer finns hos 70% av barn idag. Vegansk kost innebär en diet som är fri från kolesterol och med låga nivåer av mättat fett. Studierna är många som visar att vegansk kost skyddar, motverkar och till och med kan reversera hjärtkärlsjukdomar. En studie av Cleveland Clinic publicerad förra året visade att vegansk diet hade likande effekter hos överviktiga barn. Barnen som åt vegansk kost minskade sitt blodtryck och sina kolesterolvärden, fick en mer hälsosam vikt och förbättrade fler markörer för hjärtkärlsjukdom.

4. Över hela världen ökar typ 2-diabetes alltmer och mer I USA ökade typ 2-diabetes hos barn mer än 30% under åren 2000 och 2009. Barn med typ 2-diabetes lider starkt förhöjd risk för allvarliga följdsjukdomar senare i livet, såsom leversjukdomar, hjärtinfarkt och stroke. Nuvarande bedömning är att ett av tre barn i USA kommer att få diabetes typ-2 under sin levnad, såvida inte nuvarande utveckling kan brytas. Globalt ses liknande siffror. Förekomsten av diabetes har ökat från 108 miljoner år 1980 till 422 miljoner år 2014. Samtidigt visar studier att människor som konsumerar en växtbaserad kost har en lägre risk att utveckla diabetes typ 2. En större litteraturgenomgång som nyligen publicerats visade också att patienter som följer en vegansk diet förbättrade sin insulinkänslighet och kunde minska sin medicinering mot diabetes.

Neal Barnard Ordförande Physicians Committe for Responsible Medicine Adjunct Associate Professor of Medicine vid George Washington University

(Red anm: Konsumtion av frukt och grönt bland ungdomar i Sverige skiljer sig inte avsevärt från i USA. Exakta siffror finns bland annat här. Ovan text är initialt publicerad på engelska här och har översatts efter givet tillstånd.)

Comments


bottom of page