top of page

Frukt och grönt kan minska risk för astma


Ny meta-analys som publicerats i tidskriften Nutrition Reviews visar minskad risk för astma hos dem som åt mer frukt och grönsaker. Forskarna analyserade resultaten från totalt 42 studier. Man fann att högt intag av frukt och grönsaker minskade risk för väsande andning hos barn med 24 procent jämfört med dem som åt mindre. De vuxna och barn som åt mer frukt och grönt hade 46 procent minskad risk för astma, jämfört med dem som åt mindre.

Länk till studien finns här.

Seyedrezazadeh E, Moghaddam MP, Ansarin K, Vafa MR, Sharma S, Kolahdooz F. Fruit and vegetable intake and risk of wheezing and asthma: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2014 Jul;72(7):411-28. doi: 10.1111/nure.12121. Epub 2014 Jun 19.

Comments


bottom of page