top of page

2 Hjärtkärlsjukdom och kost del 1

Liknande inlägg

Visa alla

Vilken kost bör läkare rekommendera?

Länk till artikeln som presenteras: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic… Kommentar till artikeln från John McDougall: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic…

Comments


bottom of page