top of page

Även små mängder rött kött kan öka risk för diabetes typ 2
En ny studie från Harvarduniversitetet visar att äta rött kött varje vecka – även små mängder – är kopplat till ökad risk för diabetes typ 2.


Forskarna analyserade data från 216 000 män och kvinnor under 36 år. Deltagarna fick svara på frågor om sin hälsa och kostintag regelbundet med några års mellanrum.


Jämfört med de som åt minst rött kött varje vecka så hade de som åt mest 62 procent ökad risk för diabetes typ 2.

För varje ytterligare portion rött kött respektive charkvaror per dag ökade risken för diabetes typ 2 med 24 procent respektive 46 procent.

Att byta en portion kött per dag mot vegetabiliskt protein som nötter eller bönor var kopplat till en mycket lägre risk för diabetes typ 2.


Länk till studien finns här.

Ett blogginlägg på Harvarduniversitetets hemsida som sammanfattar studien finns här.


Gu et al, Red meat intake and risk of type 2 diabetes in a prospective cohort study of United States females and males, Am J Clin Nutr. 2023 Dec;118(6):1153-1163.


Med DITT stöd når vi ut till fler! All vår verksamhet finansieras av gåvor och bidrag. Bli medlem eller donera här.


Comentários


bottom of page