top of page

Livsstilsförändring med växtbaserad kost lindrar symptom vid RA


En randomiserad studie från Nederländerna har funnit att personer med reumatoid artit (RA) har god effekt av livsstilsförändring. Forskarna lottade personer med RA till att delta i ett program med växtbaserad kost, fysisk aktivitet och stresshantering, eller att följas i en kontrollgrupp.


Man fann att deltagarna i programmet uppvisade förbättrade symtom i sin RA, en större viktnedgång och lägre kolesterolvärden, jämfört med kontrollgruppen.


Länk till studien finns här.


Gynnsam effekt av växtbaserade kostregimer är visat av flera tidigare studier (se här och här)


Walrabenstein W, Wagenaar CA, van der Leeden M, et al. A multidisciplinary lifestyle program for rheumatoid arthritis: the "Plants for Joints" randomized controlled trial. Rheumatology (Oxford). 2023;00:1–9.


Alwarith et al, Nutrition Interventions in Rheumatoid Arthritis: The Potential Use of Plant-Based Diets. A Review, Front Nutr. 2019; 6: 141.


Barnard N, Levin S, Crosby L, Flores R, Holubkov R, Kahleova H. A randomized, crossover trial of a nutritional intervention for rheumatoid arthritis. Am J Lifestyle Med. 2022;0(0).

Comments


bottom of page