top of page

Helt växtbaserad kost förbättrar hälsomarkörer mer än DASH


En ny studie har funnit att en helt växtbaserad kost (whole food, plant-based diet) förbättrar flera hälsomarkörer hos personer med diabetes typ 2.


Deltagarna alternerade mellan att följa DASH (dietary approaches to stop hypertension) och helt växtbaserad kost, en vecka i taget.


Båda kostregimerna ledde till minskade insulindoser, minskad insulinresistens, lägre kolesterol och mindre inflammation. Den växtbaserade kosten uppvisade större förbättringar än DASH.


Länk till studien finns här.


Campbell T, Campbell E, Attia J, et al. The acute effects of a DASH diet and whole food, plant-based diet on insulin requirements and related cardiometabolic markers in individuals with insulin-treated type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2023

Commentaires


bottom of page