top of page

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket: Ät grönare!
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på nationella mål för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion som presenterades för regeringen 6 februari 2024. För en förbättrad folkhälsa och minskad belastning på mijö och klimat föreslår myndigheterna följande mål till 2035:

 • Livsmedelskonsumtionen har bidragit till en bättre och mer jämlik hälsa

 • Livsmedelskonsumtionens negativa påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem har minskat och den positiva påverkan på biologisk mångfald och ekosystem har ökat.


Vidare anges sex delmål med de viktigaste förändringar på befolkningsnivå som behöver ske fram till år 2035.

 • Konsumtionen av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär har ökat med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021:

 • Konsumtionen av fullkorn har ökat med 100 procent år 2035 jämfört med år 2010.

 • Konsumtionen av fisk och skaldjur har ökat med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2019.

 • Konsumtionen av energitäta och/eller näringsfattiga livsmedel har minskat med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021.

 • Konsumtionen av kött har minskat med 30 procent till år 2035 jämfört med år 2021.

 • Konsumtionen av salt har minskat med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2018.


Fem insatsområden har identifierats:

 1. En marknad som stödjer en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

 2. En offentlig sektor som främjar en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

 3. Samarbete mellan offentliga och kommersiella aktörer för att främja en hållbar och hälsosam matmiljö

 4. Ökad kompetensen hos viktiga aktörer i livsmedelssystemet

 5. Det offentliga ska främja kunskapsutveckling och kunskapsspridning


Läs mer på Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens hemsida här och här.


En hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion – Återredovisning av regeringsuppdrag, Folkhälsomyndigheten 2024, Artikelnummer: 24004


Med ditt stöd når vi ut till fler! All vår verksamhet finansieras av gåvor och bidrag. Bli medlem eller donera här.

Comments


bottom of page