top of page

Möte med kommissionen för jämlik hälsa


Idag träffade vår ordförande David Stenholtz två representanter från kommissionen för jämlik hälsa, Jakob Larsson och Magdalena Brasch. Kommissionen har tillsatts av regeringen för att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart maj 2017. Vi hade ett mycket givande möte där mycket information utbyttes.

Bakgrunden till kommissionens arbete är den så kallade ”sociala gradienten”, dvs att personer med sämre social position uppvisar sämre hälsa och tvärt om. Sammanställningar från 1986 visar också att denna skillnad gradvis har ökat sedan dess. Kommissionen kommer fånga upp och förstärka det engagemang som finns kring jämlik hälsa. Vidare kommer man genomföra en analys av vilka de viktigaste drivkrafterna är bakom ojämlikhet i hälsa och hur dessa drivkrafter ska kunna påverkas. Detta innefattar många områden som skillnader i kostintag, alkohol- och tobaksbruk, motion och stress samt skillnader i kvalitet på skolgång, bostäder, vård och omsorg liksom kunskap, makt och inflytande. Mer om kommissionens arbete kan läsas på deras hemsida (se här).

Under mötet delade vi med oss den kunskap vi samlat in avseende ojämlikheter i kostintag och hur detta skapar en ojämlik hälsa. David presenterade en rapport från Folkhälsomyndigheten som visar stora skillnader i konsumtion av frukt och grönsaker så att personer med lägre utbildning uppvisar en mycket lägre konsumtion (se här).

Att dessa skillnader i kostintag kan översättas i stora skillnader i livslängd och risk för kronisk sjukdom visas av WHO:s rapport Global Burden of Disease (se här) och nyligen utförd omräkning av dessa data till vinster för hälsa, miljö och ekonomin av olika växtbaserade kostmönster (se här och här). Vi presenterade en FN-rapport som visar hur dagens matförsörjningssystem driver vår konsumtion i ohälsosam riktning (se här) samt en rapport från ODI som visar att matpriser ändrats senaste årtionden så att hälsosamma val blivit dyrare och ohälsosamma billigare (se här). Vi har även delat med oss vetenskapliga artiklar som visar hur livsmedelsindustrins agerande idag motverkar hälsoarbete (se här och här).

Dessa negativa effekter kan balanseras av politiska styrmedel som är effektiva enligt två rapporter från WHO (se här  och här) och en från EU (se här). Vi presenterade även egna förslag hur och i vilken ordning sådana styrmedel kan införas (dessa finns sammanfattade i en debattartikel i Göteborgsposten här).

De flesta av ovan nämnda rapporter finns även sammanfattade i en kort (10 min) presentation som David höll i Almedalen 2015 (se här).

Kommissionen kommer inom kort att påbörja arbetet med att värdera kostens potential att åstadkomma en mer jämlik hälsa. Vi hoppas dagens informationsutbyte kommer vara till glädje i detta arbete. Vi hoppas även att informationen är givande för dig som läser detta. Arbetet för att underlätta hälsosamma kostval och skapa en hälsosam matmiljö är något som berör oss alla, såväl allmänheten, sakkunniga och beslutsfattare. Sprid därför gärna denna text till alla du känner!

Comments


bottom of page