top of page

Vilken kost bör läkare rekommendera?


USA:s största vårdföretag uppmanar sina läkare att rekommendera växtbaserad kost till alla sina patienter. De har även gjort en informationsbroschyr till intresserade vårdtagare. Presentation av David Stenholtz, ordförande i Läkare för Framtiden.

Länk till artikeln som presenteras: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic… Kommentar till artikeln från John McDougall: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic…

Comments


bottom of page