top of page

Hur farligt är socker egentligen?


Med socker menar jag vitt, tillsatt socker eller sirap. Inom LCHF-kretsar talas det ofta om att det finns ”socker” i frukt och bär. Detta är till viss del en lek med ord som syftar till att få läsaren att tro att frukt och bär skulle vara ohälsosamma. Det är de naturligtvis inte. De innehåller visserligen fruktsocker men när detta är bundet till fibrer i frukt gynnar de vår hälsa. Därför tycker jag det är mer rättvisande att tala om ”nyttiga kolhydrater” i frukt och bär och reservera ordet socker till just tillsatt socker som, liksom vitt mjöl, är ”onyttiga kolhydrater”.

Att socker orsakar övervikt och fetma är idag ett accepterat faktum. Även vetenskapliga artiklar som finansierats av sockerindustrin kommer fram till denna slutsats (1). Det går att hitta befolkningsstudier där sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt är mindre klara. Detta anses bero på att man i dessa studier frågar studiedeltagarna vad de äter. Eftersom personer som är överviktiga underrapporterar sitt sockerintag kan dessa data bli missvisande. Så kallade interventionsstudier, där man ökar och minskar sockermängden och ser vad som händer med vikten talar dock sitt tydliga språk. Ju mer socker i maten, desto mer går vi upp i vikt och vice versa (2). I befolkningsstudier kan man också mäta markörer i urinen för sockerintag i stället för att fråga deltagarna hur mycket socker de äter. Gör man det blir sambanden mycket tydliga (34).

Att vara överviktig ökar risken för många sjukdomar och för att dö i förtid. Ibland framförs att så inte är fallet. Men den senare tolkningen kräver att man blundar för de flesta vetenskapliga publikationer. Bland annat finns en metaanalys av 239 studier på fyra kontinenter med över tio miljoner deltagare (5). Denna visade att risken för att dö i förtid ökar gradvis när vårt BMI når över gränsen för övervikt (dvs 25). Värt att notera är att även undervikt (BMI<20) ökade risk för att dö i förtid, men inte lika mycket som övervikt.

Men om man inte blir överviktig av att äta socker, finns det några direkta hälsorisker? En uppenbar är ju karies, hål i tänderna. Detta hälsoproblem lider cirka 35% av jordens befolkning av. Karies kan påverkas av flera saker, som tandborstning, fluoranvändning, bakterieflora i munnen, syra mm. Men mycket talar faktiskt för att socker mer eller mindre ensamt orsakar sjukdomen. I länder där man tidigare inte åt socker alls fanns ingen karies (6). Analyser av dos-respons-förhållande mellan socker och karies visar att riskökningen för karies börjar vid minimala mängder socker och att optimal mängd för tandhälsa sannolikt är noll (7).

Utöver karies verkar socker även öka kronisk låggradig inflammation i kroppen och ökar risk för diabetes typ 2, högt blodtryck och fettlever. Högt sockerintag ökar också risk för gikt vilket nyligen bekräftats i en metaanalys (8). Hur är det då med cancer? Ibland förs det fram att cancer lever på socker och att det bästa man kan göra för minska cancerrisk är att undvika socker. Idén kommer delvis från så kallade PET-CT undersökningar där man ser att glukos ansamlas mer i cancertumörer än i frisk vävnad. Direkta samband mellan socker och cancer är dock mycket svaga och vetenskapligt osäkra. Om man däremot blir överviktig av sockerkonsumtion så kommer övervikten i sig att öka risken för cancer. Sedan tar det plats på tallriken från frukt och grönt som annars skulle kunna minska cancerrisk ytterligare.

Personligen äter jag inte socker alls förutom när jag blir bjuden eller går på restaurang. Även då försöker jag minimera intaget så mycket situationen tillåter. Dels för att jag är mån om min tandhälsa och så vill jag inte öka inflammation i kroppen och sätta igång ohälsosamma processer. Men främsta skälet är att i min värld är socker ett ”värdelöst” livsmedel. Jag vill att mat ska smaka gott men jag får också en stor matglädje av att veta att maten jag får i mig är näringsrik och initierar hälsosamma processer. Jag ser också en vinst i att bojkotta socker- och läskindustrier som världen över orsakar sjukdom, lidande och förtida död. Med aggressiv marknadsföring får de inte ont anande människor att överkonsumera deras produkter. Samtidigt uppvisar de en förbluffande ansvarslöshet genom att aktivt motarbetat hälsoarbete. För det första betalar de korrupta forskare för att tona ned riskerna med socker och läsk. För det andra lobbar de mot politiker för att inga fungerande åtgärder som t ex sockerskatt ska införas (9).

Men går det att leva utan socker? I en tidskrift såg jag termen ”dietary celebacy” för att beskriva en kost helt utan socker, en målande bild av hur viktigt socker blivit för många. Men det finns faktiskt många hälsosamma livsmedel som kan erbjuda samma sötma som socker. Själv brukar jag använda hela frukter, framförallt äpplen och päron och stort sett alla torkade frukter. Smaken blir förstås lite annorlunda, personligen tycker jag det blir mer fylligt och smakrikt. Därtill vänder vi minus till plus. I stället för ett livsmedel helt utan näring som gör oss sjukare kan vi unna oss ett fullt av näringsämnen, fibrer, antioxidanter som gör oss både glada och friska.

David Stenholtz Ordförande Läkare för framtiden Bitr. överläkare onkologi

Denna text är tidigare publicerad i tidskriften VEGO. För prenumeration, klicka här.

(1) Kahn et al, Dietary sugar and body weight: have we reached a crisis in the epidemic of obesity and diabetes?: we have, but the pox on sugar is overwrought and overworked. Diabetes Care. 2014 Apr;37(4) (2) Morenga et al, Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies, BMJ 2013; 346 (3) Campbell et al, Association between urinary biomarkers of total sugars intake and measures of obesity in a cross-sectional study. PLoS One. 2017 Jul 19;12(7) (4) Kuhnle et al, Association between sucrose intake and risk of overweight and obesity in a prospective sub-cohort of the European Prospective Investigation into Cancer in Norfolk (EPIC-Norfolk). Public Health Nutr. 2015 Oct;18(15) (5) Angelantonio et al, Body-mass index and all-cause mortality: individual-participant-data meta-analysis of 239 prospective studies in four continents. (6) Sheiham et al, Diet and Dental Caries: The Pivotal Role of Free Sugars Reemphasized. J Dent Res. 2015 Oct;94(10) (7) Sheiham et al, A reappraisal of the quantitative relationship between sugar intake and dental caries: the need for new criteria for developing goals for sugar intake. BMC Public Health volume 14, Article number: 863 (2014) (8) Ebrahimpour-Koujan et al, Consumption of sugar sweetened beverages and dietary fructose in relation to risk of gout and hyperuricemia: a systematic review and meta-analysis, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Vol 60, 2020. (9) Moodie et al, Profits and pandemics: prevention of harmful effects of tobacco, alcohol, and ultra-processed food and drink industries, The Lancet, Vol 381, Issue 9867

Comments


bottom of page