top of page

Mer frukt och grönt i unga år och mindre bröstcancer


Kvinnor som ätit mer frukt och mer av vissa grönsaker under tonåren och som unga vuxna uppvisar lägre risk för bröstcancer senare i livet. Detta enligt en studie som publicerats i British Medical Journal.

Forskare vid Harvard följde 90 476 kvinnor ur Nurses’ Health Study II som registrerat sin kost 1991 och angivit sitt kostintag i unga år under en registrering 1998. Insjuknande i bröstcancer registrerades i 22 år.

Man fann att de som åt mest frukt under tonåren uppvisade 25% lägre risk för senare bröstcancer än de som åt minst. De som ätit mest frukt och grönsaker med mycket alfa-karoten som unga vuxna uppvisade 18% lägre risk för tidig bröstcancer jämfört med dem som åt minst.

Man analyserade även enskilda frukter och grönsaker och fann att högre intag av äpple, banan och vindruvor under tonåren och apelsin och grönkål som unga vuxna hade ett samband med lägre risk för bröstcancer senare i livet.

Forskarnas slutsats var att det finns ett samband mellan högt intag av frukt och lägre risk för bröstcancer och att intag i unga år kan vara särskilt avgörande.

Länk till studien finns här.

Forskarna kommenterar resultaten i Time Magazine här.

Maryam S Farvid, Wendy Y Chen, Karin B Michels, Eunyoung Cho, Walter C Willett, A Heather Eliassen, Fruit and vegetable consumption in adolescence and early adulthood and risk of breast cancer: population based cohort study. BMJ 2016;353:i2343, doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i2343

Comments


bottom of page