top of page

Friskare och längre liv ju grönare kost


Att gradvis öka intaget frukt och grönsaker minskar risk för hjärtkärlsjukdom, cancer och förtida död. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften International Journal of Epidemiology.

Forskare har sammanställt resultat från 95 studier och summerat riskminskning för olika sjukdomar och förtida död vid ökat intag av frukt och grönsaker.

Man fann att för varje 200 gram frukt och grönsaker som läggs till kosten var dag så minskar risk för hjärtsjukdom, stroke, att avlida i förtid och att drabbas av cancer med 8, 16, 8 respektive 10 procent.

En statistiskt signifikant riskminskning kunde inte påvisas efter 600 gram frukt och grönsaker per dag för cancerrisk men för övriga sjukdomar sågs en riskminskning för konsumtion upp till 800 gram per dag.

Forskarna skriver att om världens befolkning skulle öka sin konsumtion av frukt och grönt till 500 gram per dag (vilket vi rekommenderas komma över av Livsmedelsverket) så skulle 5,6 miljoner förtida dödsfall kunna förebyggas. Om vi i stället skulle uppnå 800 gram per dag så skulle 7,8 miljoner dödsfall kunna förebyggas.

Länk till studien finns här.

Studien har även summerats av SVT och BBC.

Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality–a systematic review and doseresponse meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol. Published online February 22, 2017.

Comments


bottom of page