top of page

Animalier förbättrar inte träningsresultat


run-700188_640

Man sammanställde resultat från sju randomiserade studier och en tvärsnittsstudie som alla värderat skillnader i fysisk prestation vid vegetarisk och icke-vegetarisk kost. Ingen signifikant skillnad kunde identifieras mellan grupperna. Forskarna skriver att många idrottare idag väljer en vegetarisk kost för att förbättra sin prestation men att mer forskning behövs innan detta bekräftas som framgångsrikt.

Länk till studien finns här.

Craddock J, Probst Y, Peoples GE, Vegetarian and Omnivorous Nutrition – Comparing Physical Performance. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism [2015]

#kött #träning #vegetarian

bottom of page