top of page

Animalier förbättrar inte träningsresultat


Att välja en vegetarisk eller en icke-vegetarisk kost verkar inte göra skillnad i träningsresultat. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism.

Man sammanställde resultat från sju randomiserade studier och en tvärsnittsstudie som alla värderat skillnader i fysisk prestation vid vegetarisk och icke-vegetarisk kost. Ingen signifikant skillnad kunde identifieras mellan grupperna. Forskarna skriver att många idrottare idag väljer en vegetarisk kost för att förbättra sin prestation men att mer forskning behövs innan detta bekräftas som framgångsrikt.

Länk till studien finns här.

Craddock J, Probst Y, Peoples GE, Vegetarian and Omnivorous Nutrition – Comparing Physical Performance. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism [2015]

Comments


bottom of page