top of page

Vitt kött och rött kött kött lika dåligt för kolesterolvärdet


Man såg även att oavsett mycket eller lite mättat fett så uppvisade gruppen som åt protein från växtriket lägst kolesterolvärden. Men det var inte någon signifikant skillnad mellan perioderna då rött kött åt jämfört med vitt kött.

Forskarnas slutsats var att resultaten stödjer rekommendation att välja mat från växtriket för att förebygga hjärtsjukdom. Resultaten talar inte för att vitt kött som kyckling är ett bättre val än rött kött.

Länk till studien finns här.

Bergeron N, Chiu S, Williams PT, King SM, Krauss RM. Effects of red meat, white meat, and nonmeat protein sources on atherogenic lipoprotein measures in the context of low compared with high saturated fat intake: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. Published online June 4, 2019.

#hjärtkärlsjukdom #kyckling #röttkött

bottom of page