top of page

Starkt samband mellan metabola riskfaktorer och flera cancerformer


Att välja en växtbaserad kost förbättrar och normaliserar metabola riskfaktorer. Exempel på metabola riskfaktorer är höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck, övervikt mm.

Nu har svenska forskare analyserat data på BMI, blodtryck, blodsocker, kolesterol och triglycerider från 7 europeiska kohorter. Totalt 564 596 män och kvinnor ingick och följdes under 12 år. Uppmätta parametrar omvandlades till ett standardiserat metabolt risk score (MDS).

Man fann ett linjärt samband mellan ökat MDS och ökad risk för cancer. Hos män gav varje ökad standardavvikelse i MDS 43% ökad risk för njurcancer, 43% ökad risk för levercancer, 29% ökad risk för ändtarmscancer, 19% ökad risk för leukemi, 15% ökad risk för munhålecancer och 10% ökad risk för blåscancer. Hos kvinnor gav varje ökad standardavvikelse i MDS 56% ökad risk för livmodercancer, 53% ökad risk för bukspottkörtelcancer, 40% ökad risk för njurcancer, 27% ökad risk för livmoderhalscancer och 17% ökad risk för ändtarmscancer.

Studiens resultat belyser vikten av hälsosamma livsstilsval i förebyggandet av cancer.

Länk till studien finns här.

Tanja Stocks, Tone Bjørge, Hanno Ulmer, Jonas Manjer, Christel Häggström, Gabriele Nagel, Anders Engeland, Dorthe Johansen, Göran Hallmans, Randi Selmer, Hans Concin, Steinar Tretli, Håkan Jonsson and Pär Stattin. Metabolic risk score and cancer risk: pooled analysis of seven cohorts. International Journal of Epidemiology, 2015, 1–11 doi: 10.1093/ije/dyv001

Comments


bottom of page