top of page

Mindre cancer med mer soja i kosten

Människor som äter mer baljväxter har mindre risk för tjocktarms- och ändtarmscancer. Detta enligt en ny metaanalys som publicerats i Scientific Reports, en tidskrift som publiceras av Nature Publishing Group.

Forskarna analyserade resultaten i totalt 14 kohortstudier som värderat sambandet mellan baljväxtkonsumtion och risk att drabbas av tjocktarms- och ändtarmscancer. Totalt innehöll studierna 1 903 459 deltagare. Sammantaget sågs 9% minskad risk för tjocktarms- och ändtarmscancer hos personer som åt mer baljväxter jämfört med dem som åt mindre. I Asiatiska befolkningar, där baljväxtkonumtionen är högre, var riskminskningen 18%. När forskarna specifikt tittade på konsumtion av sojabönor såg man att de som åt mer sojabönor hade 15% lägre risk för tjocktarms- och ändtarmscancer än de som åt mindre.

Länk till studien finns här.

Beibei Zhu, Yu Sun, Lu Qi , Rong Zhong & Xiaoping Miao. Dietary legume consumption reduces risk of colorectal cancer: evidence from a meta-analysis of cohort studies. SCIENTIFIC REPORTS | 5 : 8797 | DOI: 10.1038/srep08797

Comments


bottom of page