top of page

Kokta tomater kan skydda mot prostatacancer


Forskarna följde 27 934 män som deltog i Adventist Health Study-2 under 7,9 år. Man registrerade deras kostintag och risk för att utveckla prostatacancer under studietiden.

Man fann att de som åt kokta eller konserverade tomater mer än fyra gånger i veckan hade 28% lägre risk för prostatacancer än de som aldrig åt tomat.

Studien finansierades av Världscancerfonen WCRF. En av studiens författare skriver om studien på deras hemsida (se här) och där finns även en artikel som diskuterar kunskapsläget om tomater och prostatacancer fram till 2014 (se här).

Länk till studien finns här.

Fraser GE, Jacobsen BK, Knutsen SF, Mashchak A, Lloren JI. Tomato consumption and intake of lycopene as predictors of the incidence of prostate cancer: the Adventist Health Study‑2. Cancer Causes & Control. 2020;31:341-351.

#adventist #prostatacancer #tomater

bottom of page