top of page

Hälsosammare ätande lindrar depression


Att ändra sin kost i enlighet med globala kostråd liknande dem från Livsmedelsverket kan lindra depression. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften BMC Medicine.

Forskarna lottade 67 personer till att antingen få kostråd att äta mer hälsosamt eller att få socialt stöd under 12 veckor. Kostråden fokuserade på hela vegetabilier som frukt, grönsaker, baljväxter, nötter och från djurriket tilläts mindre mängder med mindre fetthalt. Socker, vitt mjöl och charkvaror minskades.

Man fann att gruppen som ändrat sin kost uppvisade en halvering av sina depressiva symtom. I kontrollgruppen sågs endast en minskning mec ca 15%. I gruppen som ändrat sin kost tillfrisknade 32% från sin depression och i kontrollgruppen 8%.

Forskarnas slutsats är att dessa data tyder på att kostförbättring kan vara en effektiv behandling mot depression.

Länk till studien finns här.

Felice N. Jacka, Adrienne O’Neil, Rachelle Opie, Catherine Itsiopoulos, Sue Cotton, Mohammedreza Mohebbi, David Castle, Sarah Dash, Cathrine Mihalopoulos, Mary Lou Chatterton, Laima Brazionis, Olivia M. Dean, Allison M. Hodge and Michael Berk, A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial). BMC Medicine (2017) 15:23

Comments


bottom of page