top of page

Animaliskt protein och diabetes typ 2


meat-561703_640

De som åt mest animaliskt protein ökade sin risk för diabetes typ 2 med 13 procent jämfört med dem som åt minst. Deltagare som ersatte 5 procent animaliskt protein med vegetabiliskt protein minskade sin risk för diabetes med 23 procent.

Länk till studien finns här.

Malik VS, Li Y, Tobias DK, Pan A, Hu FB. Dietary protein intake and risk of type 2 diabetes in US men and women. Am J Epidemiol. Published online March 28, 2016.

#diabetes #kyckling #diabetestyp2 #kött #ägg #protein #fisk

bottom of page