top of page

Protein från växtriket bättre för blodsockret


Att ersätta kött med protein från växtriket förbättrar glykemisk kontroll hos personer med diabetes typ 2. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna gick igenom 13 randomiserade kontrollerade studier med totalt 280 deltagare. Studierna hade värderat effekten på HbA1C (”långtidssocker”, ett sätt att mäta blodsockerkontroll under längre tid) av att ersätta animaliskt protein med växtbaserat protein.

De som ersatte ungefär 35% av animaliskt protein med växtbaserat protein minskade sitt HbA1C, blodsocker och insulin. Forskarna lyfter mindre järn, natrium och nitrat som en möjlig mekanism bakom fynden.

Länk till studien finns här.

Viguiliouk E, Stewart SE, Jayalath VH, et al. Effect of replacing animal protein with plant protein on glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrients. 2015;7:9804-9824.

תגובות


bottom of page